โลซานน์

เมืองที่เป็นเมืองหลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือที่ชาวสวิสเรียกว่า ลัค เลอมอง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์สวยงามตามธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันย้ายถิ่นฐานแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณที่ราบลุ่มแห่งนี้

แต่สำหรับชาวไทยนั้น เรามีความผูกพันกับ ณ ที่แห่งนี้สืบเนื่องมาจากการประทับอยู่ของสมเด็จย่าและพระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยังเยาว์วัย และเป็นเครื่องจุดประกายให้ชาวไทยหันมาติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลซานน์ และตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ โลซานน์ได้กลายเป็นหนึ่งเมืองในดวงใจที่ใครๆ ก็อยากจะได้มีโอกาสซักครั้งในชีวิตที่ได้ไปเห็นด้วยตาตนเอง ถึงสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับฟังมา

มีอยู่สถานที่หนึ่งที่เราควรเข้าไปเห็นให้ได้ก็คือสวนสาธารณะเดอนีองตู อันเป็นที่ตั้งของศาลาไทยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2549 โลซานน์เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ อากาศดี เหมาะแก่การใช้ชีวิตสบายๆ ริมทะเลสาบ นั่งดูเรือใบหลากสีที่แข่งกันโชว์สีสันสดใสให้เป็นที่จำเริญตาต่อผู้พบเห็น

อีกทั้งงานสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 12 ของมหาวิหารนอร์ทเทรอดาม ที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิหารแห่งโลซานน์เมื่อมาเป็นของโปรเตสแตนต์ในปี 1536 ก็ยิ่งใหญ่งดงามด้วยกระจกสีสเตนแกลส 105 บาน แท่นบูชาและเสาวิหารอันโอ่อ่า รวมทั้งออร์แกนหลังใหญ่ที่มีท่อลมกว่า 7,000 ท่อ หนักถึง 40 ตันนับเป็นเครื่องดนตรีที่ราคาสูงที่สุดในโลก

ด้วยชีวิตของคนที่นี่นั้นเรียบง่าย เราสามารถเฝ้าดูวิถีแห่งโลซานน์ ณ Place de la Riponne ซึ่งเป็นตลาดพบปะของชุมชน ชาวบ้าน ชาวนาที่ต่างก็มาแลกเปลี่ยนสินค้าของตน ถึงแม้ว่าโลซานน์จะไม่ใช่เมืองที่มีไลฟ์สไตล์ที่หวือหวา แต่โลซานน์ก็มีสิ่งละอันพันละน้อยที่ครบครันให้กับทุกๆคน เป็นเมืองที่ผสมผสานของเก่าและใหม่ได้ลงตัวกลมกล่อม ตึกสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่คู่กับโบราณสถานได้อย่างกลมกลืน นี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ต้องไปเยือนโลซานน์ให้ได้ซักครั้งในชีวิตนี้