เฮลซิงกิ

เฮลซิงกิ (Helsinki)

เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ เมืองๆนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควร ถ้าเป็นคน ก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์โชกโชน แรกเริ่มเดิมทีนั้นกษัตริย์ของสวีเดนทรงมีพระบัญชาให้สร้างเมืองเฮลซิงกิขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ...

Read More